Monday, 27 June 2022

ร่วมลงพื้นที่สำรวจโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ จุดที่จะทำการก่อสร้าง บริเวณจุดชะลอน้ำชั่วคราวของหมู่บ้านดอยสารภี

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. การท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่สำรวจโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ จุดที่จะทำการก่อสร้าง บริเวณจุดชะลอน้ำชั่วคราวของหมู่บ้านดอยสารภี โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอยสารภี หมู่ที่ 7 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน