Thursday, 30 June 2022

ร่วมมอบขนมให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า ฝ่ายบริหาร นำโดย นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลทาสบเส้า และฝ่ายนิติบัญญัติ นำโดย นายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมมอบขนมให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 6 แห่ง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565