Thursday, 28 October 2021

ร่วมพิธี​แต่งตั้งและมอบพัดยศ​ฐานานุกรม​ที่พระใบฎีกา​ทรงพล ขันติธัมโม เจ้าอาวาสวัดอรัญญาราม หมู่ที่ 2 บ้านแม่สะป้วด

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 นายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า นายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าและนายพิษณุ โภคาพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ร่วมพิธี​แต่งตั้งและมอบพัดยศ​ฐานานุกรม​ที่พระใบฎีกา​ทรงพล ขันติธัมโม เจ้าอาวาสวัดอรัญญาราม หมู่ที่ 2 บ้านแม่สะป้วด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน