วันเสาร์, 5 ธันวาคม 2563

ร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

26 ต.ค. 2020
55

เทศบาลทาสบเส้า ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน