Wednesday, 20 October 2021

ร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เทศบาลทาสบเส้า ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน