Wednesday, 28 September 2022

ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบารมีใน “อภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 07.00 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบารมีใน “อภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดทาสบเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน