Thursday, 30 June 2022

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ภาคเช้า) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล(ภาคเย็น) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ภาคเช้า) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล(ภาคเย็น) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี