Thursday, 30 June 2022

ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือตามโครงการชุมชนยั่งยืน (MOU) ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลในพื้นที่อำเภอแม่ทาและบ้านหล่ายทา

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือตามโครงการชุมชนยั่งยืน (MOU) ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลในพื้นที่อำเภอแม่ทาและบ้านหล่ายทา ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหล่ายทา หมู่ที่ 9 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน