Monday, 18 October 2021

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายสุรินทร พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นยกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 พิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน