Thursday, 30 June 2022

ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2565 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแม่ทาและอำเภอแม่ทา

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งดำเนินโครงการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแม่ทาร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ณ ป่าชุมชนบ้านทาดง หมู่ 13 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน