Tuesday, 27 September 2022

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชนกับประชาชนในพื้นที่ ณ หมู่ 6 บ้านร้องเรือ และหมู่ 8 บ้านดอนชัย

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชนกับประชาชนในพื้นที่ ณ หมู่ 6 บ้านร้องเรือ และหมู่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน