Thursday, 30 June 2022

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาดูแลสิ่งแวดล้อม เก็บขยะและกิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาดูแลสิ่งแวดล้อม เก็บขยะและกิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม