Thursday, 28 October 2021

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งระดับอำเภอ

ด้วยอำเภอแม่ทา จังวัดลำพูน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งระดับอำเภอ โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ที่ว่าการอำเภอแม่ทาชั้น ๒(ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) เวลา 8.30-16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) สำหรับคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร มีรายละเอียดตามประกาศดังนี้