วันพุธ, 22 กันยายน 2564

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทาสบเส้า

31 ม.ค. 2020
583

เทศบาลตำบลทาสบเส้าประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทาสบเส้า
ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารฯ (ชั้น 1)

Download ใบสมัคร