Tuesday, 27 September 2022

รับมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดเก็บข้อมูล ดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีรับมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร งานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติมอบ โล่รางวัล เกียรติบัตร งานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 โดยเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดเก็บข้อมูล ดีเด่น ประจำปี 2562