Thursday, 28 October 2021

มอบเครื่องสูบน้ำแบบปั้มบาดาลซัมเมิร์สซิเบิล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำและเกษตรกร หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเครื่องสูบน้ำแบบปั้มบาดาลซัมเมิร์สซิเบิล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำและเกษตรกร หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนางมาลี คำนาศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขต 1 และนายโพด พงสปิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้