Wednesday, 28 September 2022

มอบกระสอบทราย ให้กับหมู่ที่ 10 บ้านกอลุง เพื่อใช้ในการปรับปรุงฝายชะลอน้ำชั่วคราว

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมรองนายกเทศมนตรีฯมอบกระสอบทราย ให้กับหมู่ที่ 10 บ้านกอลุง เพื่อใช้ในการปรับปรุงฝายชะลอน้ำชั่วคราวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า