วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563

พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย

เพื่อแก้ปัญหาไข้เลือกออก ทางสำนักงานเทศบาลจึงได้จัดให้มีการพ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย