วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

23 ต.ค. 2019
140

เทศบาลทาสบเส้า ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม