Thursday, 28 October 2021

พัฒนาทำความสะอาดขุดลอกรางระบายตั้งแต่บริเวณหน้าค้าป้าสายฝน ถึงทางแยกก่อนข้ามทางรถไฟ หมู่ที่ 3

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมกับอำเภอแม่ทาและประชาชนบ้านศาลาแม่ทา พัฒนาทำความสะอาดขุดลอกรางระบายตั้งแต่บริเวณหน้าค้าป้าสายฝน ถึงทางแยกก่อนข้ามทางรถไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อกำจัดเศษขยะมูลฝอย ดินโคลนต่างๆ ออกจากท่อระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง