วันศุกร์, 23 เมษายน 2564

ประเพณีสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัย ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.09 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่ทาและคณะศรัทธาประชาชน จัดประเพณีสรงน้ำสมเด็จพระพุทธามหาชัย ประจำปี 2564 ขึ้น ณ บริเวณลานสมเด็จพระพุทธามหาชัย หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนายจรัล มณีจันสุข ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ทา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส