วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563

ประชุมเตรียมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 62 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมกับกองการศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล ประชุมเตรียมงานประเพณีลอยกระทง เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน