วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

ประชุมชี้แจงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทาสบเส้า

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ จัดประชุมชี้แจงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติที่ประชุมในการจัดตั้งโดยมีชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลตำบลทาสบเส้า” มีการเสนอคณะที่ปรึกษา และครูใหญ่ และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563