Thursday, 30 June 2022

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ ห้องประชุมเล็ก เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน