Thursday, 30 June 2022

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า