วันศุกร์, 3 เมษายน 2563

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า ครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 29 โครงการและพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้แก่โครงการที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 8 โครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน