Thursday, 30 June 2022

ประชาสัมพันธ์วิธีทำก้อนจุลินทรีย์ em ball

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์แผ่นพับวิธีการทำก้อนจุลินทรีย์ em ball บำบัดน้ำเสียหรือกำจัดโคลนตมใต้ผิวน้ำเพื่อเปลี่ยนสภาพน้ำให้อยู่ในสภาพที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ