Wednesday, 28 September 2022

ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่ตำบลทาสบเส้า

เทศบาลตำบลทาสบเส้า แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่ตำบลทาสบเส้า ดังนี้📌หมู่ที่ 1-5 และ 11-12 ลงทะเบียนวันที่ 12-14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า📌หมู่ที่ 6-10 ลงทะเบียนวันที่ 15-16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย📌หมู่ที่ 13-16 ลงทะเบียนวันที่ 19-20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย