Monday, 18 October 2021

ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ)ในตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า