Thursday, 30 June 2022

ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ)ในตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า