Thursday, 30 June 2022

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย)

เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประสงค์เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย) สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย) สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์