Wednesday, 20 October 2021

🔴ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัด ลำพูน เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564