Wednesday, 28 September 2022

บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ณ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า(ฝั่งแดง)

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลทาสบเส้า ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ณ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า(ฝั่งแดง) จำนวน 2 จุด และหมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด