Wednesday, 28 September 2022

บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ โดยดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ที่มีกิ่งก้านยาวยื่นล้ำแนวสายไฟ ณ บริเวณ ซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ โดยดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ที่มีกิ่งก้านยาวยื่นล้ำแนวสายไฟ ณ บริเวณ ซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน