Wednesday, 20 October 2021

บรรเทาความเดือดร้อน

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้นำรถกระเช้าไฟฟ้าและรถอีแต๋น ออกปฏิบัติการตัดต้นไม้ พร้อมเก็บเศษกิ่งไม้ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตามคำร้องขอของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 และตัดกิ่งไม้แห้ง บริเวณลานออกกำลังกาย ศาลาร่มสัก หน้าห้องสมุดอำเภอแม่ทา หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัด เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากกิ่งไม้หัก แก่ผู้มาใช้สถานที่ดังกล่าว