Wednesday, 28 September 2022

นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา พร้อมสาธารณสุขอำเภอแม่ทาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียน และมอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่ต้องกักตัวในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย(Community Quarantine : CQ)

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา พร้อมสาธารณสุขอำเภอแม่ทาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียน และมอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่ต้องกักตัวในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย(Community Quarantine : CQ) ของเทศบาลตำบลทาสบเส้าเทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้