Tuesday, 27 September 2022

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กๆนักเรียน 17 ราย และคุณครู จำนวน 2 รายที่เข้ารับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Community Quarantine : CQ ) ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมนำอาหาร ขนม นม น้ำดื่ม มอบแก่ เด็กๆนักเรียน 17 ราย และคุณครู จำนวน 2 ราย ของโรงเรียนบ้านร้องเรือ ที่เข้ารับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Community Quarantine : CQ ) ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ในการนี้ นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมทีมแพทย์ พยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการกักตัวด้วย