วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2563

ตักบาตรเทโวโรหณะ

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้จัดให้มีงานตักบาตรเทโวโรหณะขึ้นทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดให้มีการตักบาตรขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 บริเวณลานสมเด็จพระพุทธามหาชัย และได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้