Monday, 18 October 2021

ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ บริเวณโรงพยาบาลแม่ทาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ บริเวณโรงพยาบาลแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)