Thursday, 30 June 2022

ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคใน CQ ทต.ทาสบเส้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการกักตัวครั้งต่อไป

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 08.15 น.เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคใน CQ ทต.ทาสบเส้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการกักตัวครั้งต่อไป