Tuesday, 27 September 2022

ซ่อมแซมถนนสายบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า

17 Nov 2021
165

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว