วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562

ช่อมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตเทศบาลทาสบเส้า

30 ต.ค. 2019
31

เทศบาลทาสบเส้า เป็นห่วงในความปลอดภัยของประชาชน ที่สัญจรไปมาในหมู่บ้าน จึงได้ออกซ่อมแซม ดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตามถนนในหมู่บ้าน