Thursday, 30 June 2022

จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนของน้อง โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนของน้อง โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทาสบเส้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนร่วมกับเทศบาลตำบลทาสบเส้า และได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ มาให้กำลังใจแก่สภาเด็กฯในการทำกิจกรรมดังกล่าว+4