Thursday, 30 June 2022

จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพทำอาหารและขนม ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพทำอาหารและขนม ประจำปี 2563 โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมอบรมการทำขนมถั่วแปบและขนมลูกชุป จำนวน 50 คน