Thursday, 28 October 2021

จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สูงวัย เทศบาลตำบลทาสบเส้า รุ่นที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สูงวัย เทศบาลตำบลทาสบเส้า รุ่นที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยพิธีในครั้งได้รับเกียรติจากท่านโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทามาประธานในพิธี