Thursday, 30 June 2022

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 ขึ้นตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพุทธามหาชัย หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในการจัดงานครั้งนี้ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้รับเกียรติจากท่านโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563
การทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการจัดกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้จำลองรูปขบวนเทวดาและนางฟ้าลงจากสวรรค์ ขบวนพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 60 รูป ผีเปรต 5 ตน เดินลงจากบันไดนาค วัดทาดอนชัย เพื่อรับบิณฑบาตรจากพุทธศาสนิกชน และขบวนผีเปรตขอรับส่วนบุญตามความเชื่อ การสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะครั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้รำลึกถึงพระพุทธจริยวัตรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่ทรงประทับจำพรรษาอยู่ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพื่อโปรดพุทธมารดา เทศบาลตำบลทาสบเส้าได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาทุกปี หลังวันออกพรรษา 1 วัน