Wednesday, 28 September 2022

จัดกิจกรรม big cleaning day ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา ณ วัดทาศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลทาสบเส้าอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. กองการศึกษาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการจัดกิจกรรม big cleaning day ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา ณ วัดทาศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลทาสบเส้าอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565