Monday, 18 October 2021

จัดกิจกรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนางสาววารินทร์ นำภา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดทาสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน