Wednesday, 28 September 2022

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตพบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในการเปิดการอบรมดังกล่าว