Thursday, 30 June 2022

จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปี 2564 โดย นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า