Wednesday, 28 September 2022

จัดกิจกรรมตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือนบ้านเฮือนน่าอยู่ ทำความสะอาดเก็บขยะ เก็บกวาดใบไม้แห้ง ณ หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือนบ้านเฮือนน่าอยู่ ทำความสะอาดเก็บขยะ เก็บกวาดใบไม้แห้ง ณ หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยได้รับความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมจากผู้นำชุมชนทุกท่าน สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี