Tuesday, 27 September 2022

จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสะพานลำน้ำแม่ทาบ้านทาร้องเรือ หมู่ที่ 6

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้าจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสะพานลำน้ำแม่ทาบ้านทาร้องเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว